Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 123

Ustanovení o převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným se použijí přiměřeně.