Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 651

Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před zahájením hlasování.