Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 705

Statutárním orgánem družstva je představenstvo.