Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 701

Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního období, na které byl delegát, jehož funkce zanikla, zvolen.