Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 632

Funkční období nesmí být delší než 5 let. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně; to platí i pro delegáty.