Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 720

(1) Kontrolní komise má 3 členy, ledaže stanovy určí vyšší počet členů.

(2) Kontrolní komise volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů, ledaže stanovy určí, že jsou voleni členskou schůzí.

(3) Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, ledaže stanovy určí vyšší počet potřebných hlasů.