Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 288

Na vyměnitelné a prioritní dluhopisy se vztahují ustanovení jiného právního předpisu upravujícího dluhopisy, ledaže tento zákon stanoví jinak.