Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 396

(1) Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, je systém dualistický.

(2) Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel, je systém monistický.

(3) V pochybnostech platí, že je zvolen dualistický systém.