Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 770

(1) V sociálním družstvu se zakazuje rozhodovat na dílčích členských schůzích.

(2) V sociálním družstvu se zakazuje zřídit shromáždění delegátů.