Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 148

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se splatí celé vkladové ážio a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30 %.