Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 415

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.