Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 514

Pověření podle § 511 odst. 1 mohou obsahovat také stanovy. V takovém případě se rozhodnutí valné hromady nevyžaduje a § 511 až 513 se použijí přiměřeně.