Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 303

Za splnění povinností podle § 301 a 302 odpovídá představenstvo.