Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 760

(1) Sociální družstvo nesmí změnit předmět své činnosti v rozporu s § 758.

(2) Sociálnímu družstvu se zakazuje přeměna na jiné než sociální družstvo.