Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 354

Určí-li tak stanovy, volí se členové orgánů společnosti kumulativním hlasováním.