Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 661

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 660 se vztahuje i na osoby, které jednají ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo.