Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 715

(1) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.

(2) Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.