Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA I

§ 774

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie.