Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 547

Při postupu podle § 546 může společnost zahájit zvyšování základního kapitálu až poté, co bude snížení základního kapitálu účinné.