Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 696

Náhradní shromáždění delegátů je schopné se usnášet, je-li přítomno alespoň 10 % všech zvolených delegátů, nejméně však 5 delegátů.