Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 327

Povinný veřejný návrh smlouvy je veřejný návrh smlouvy učiněný navrhovatelem ke splnění zákonem uložené povinnosti odkoupit účastnické cenné papíry.