Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 633

Nepřihlíží se k ujednáním stanov, usnesením orgánů družstva a ujednáním smluv, kterými se členovi družstva přiznávají hlasy v rozporu s tímto zákonem.