Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 298

(1) Společnost nesmí upisovat vlastní akcie.

(2) Vlastní akcie může společnost nabývat jen za podmínek stanovených tímto zákonem.