Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 119

Pokud ze společných ustanovení části druhé a této hlavy zákona neplyne něco jiného, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní společnosti.