Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 487

Přednostní právo nelze ve stanovách omezit ani vyloučit.