Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 690Doplnění programu shromáždění delegátů

(1) Na žádost orgánu nebo delegátů oprávněných požadovat svolání shromáždění delegátů zařadí představenstvo jimi určenou záležitost do programu jednání shromáždění delegátů. Jestliže je tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo delegáty přítomné na svolaném shromáždění delegátů. Povinnost svolat nové shromáždění delegátů tím není dotčena.

(2) Program shromáždění delegátů nelze po odeslání pozvánek delegátům měnit.