Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 159

Pokud informovaný orgán neuplatní u soudu právo, které za společnost hodlá uplatnit společník, bez zbytečného odkladu po doručení informace podle § 158, může společník toto právo uplatnit za společnost sám.