Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 675

(1) Delegát může být kdykoliv ze své funkce odvolán.

(2) Delegát může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Funkce delegáta zaniká doručením prohlášení do sídla družstva.