Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 295

(1) Společnost může vydat k uplatnění přednostního práva opční list.

(2) Opční list je cenný papír na doručitele.

(3) Opční list lze vydat jako zaknihovaný cenný papír.