Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 524

Jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií společnosti, ledaže je účelem snížení základního kapitálu prominutí nesplacené části emisního kursu akcií.