Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 302

Společnost nemůže sama ani prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.