Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 595

(1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

(2) Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl.