Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 105

K rozhodování ve všech věcech společnosti je zapotřebí souhlasu všech společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.