Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 317

Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.