Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 662

Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis.