Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 185

Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.