Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 561

Zakladatel splní vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu nebo vstupnímu vkladu do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, která rozhodla o založení družstva, jinak se nestane členem.