Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 530

Společnost vyplatí akcionářům za vylosované akcie úplatu přiměřenou jejich ceně; přiměřenost úplaty se doloží znaleckým posudkem.