Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 706

(1) Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.

(2) Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.