Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 550

(1) Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora.

(2) V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537, 538 a 540.

(3) Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí.