Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 767

Vypořádací podíl je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Nedosáhne-li výše vlastního kapitálu družstva jeho základního kapitálu, vypořádací podíl se poměrně sníží.