Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 30

Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů.