Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 300

Na osobu, která vlastním jménem, avšak na účet společnosti upsala její akcie, se hledí, jako by akcie upsala na svůj účet.