Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 708

(1) Představenstvo má 3 členy, ledaže stanovy určí vyšší počet členů.

(2) Představenstvo volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů, ledaže stanovy určí, že jsou voleni členskou schůzí.

(3) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, ledaže stanovy určí vyšší počet potřebných hlasů.