Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 241

(1) Dohoda společníků o zrušení společnosti má formu veřejné listiny.

(2) Společník se může také domáhat zrušení společnosti u soudu z důvodů a za podmínek určených společenskou smlouvou.