Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7

Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.