Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 271

Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů spolku nezbytné.