Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2432

(1) Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

(2) Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.