Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 84

Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.