Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3013

Kdo učiní za druhou osobu náklad, který tato osoba byla povinna učinit sama, má právo požadovat náhradu.